top of page

כשבעלי החיים הם חלק בלתי נפרד מהבית

הם אלה שמחכים לנו כל יום עם זנב מכשכש

מתלטפים כשאנחנו יושבים על הספה

ומחכים בסבלנות ליד שולחן האוכל

בית פרטי בשדי חמד

bottom of page